Skip to main content

De EU keurt een volledig verbod op insecticiden tegen bijenmoord goed

In een monumentale beslissing die al jaren in de maak is, hebben alle lidstaten van de Europese Unie een totaal verbod op neonicotinoïden goedgekeurd, het meest gebruikte insecticide ter wereld en een goed gedocumenteerd gevaar voor bijen en andere bestuivers. Het verbod zal naar verwachting tegen het einde van dit jaar in werking treden, hoewel het gebruik van het insecticide nog steeds in kassen mag worden toegestaan. De snel afnemende populaties van bestuivers in de afgelopen jaren zijn deels te wijten aan het wijdverbreide gebruik van schadelijke pesticiden. Het verbod zou moeten resulteren in een gezondere bestuiverspopulatie, die essentieel is voor de wereldwijde voedselproductie.

De stemming volgt op recente onderzoeken die het gevaar van neonicotinoïden voor bestuivers, rechtstreeks en door water- en bodemverontreiniging, hebben bevestigd. "De commissie had deze maatregelen al maanden geleden voorgesteld, op basis van het wetenschappelijk advies van [de wetenschappelijke risicobeoordelaars van de EU]," vertelde Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, aan The Guardian. "De gezondheid van bijen blijft voor mij van het allergrootste belang, omdat het de biodiversiteit, voedselproductie en het milieu betreft."

Gerelateerd: NASA heeft een plan om robotbijen op Mars te zetten

Deze beleidsverandering beviel activisten. "Ten slotte luisteren onze regeringen naar hun burgers, naar het wetenschappelijk bewijs en naar boeren die weten dat bijen niet met deze chemicaliën kunnen leven, en we kunnen niet zonder bijen leven", zei Antonia Staats bij Avaaz. Ondertussen keurden branchegenoten af. "De Europese landbouw zal lijden als gevolg van dit besluit," zei Graeme Taylor van de European Crop Protection Association. "Misschien niet vandaag, misschien niet morgen, maar op tijd zullen beleidsmakers de duidelijke impact zien van het verwijderen van een vitaal instrument voor boeren." Onderzoek wijst uit dat de zorgen van Taylor ongegrond zijn, terwijl de dramatische afname van bestuiverspopulaties - die zullen blijven plaatsvinden zonder actie - is rampzalig voor de voedselproductie.