Skip to main content

Nieuwe EU-wetgeving om tegen 2020 massaal oplaadpunten voor elektrische voertuigen te creƫren in heel Europa

Het Europees Parlement heeft deze week zojuist een resolutie aangenomen waarin de lidstaten worden verplicht om tegen 2020 een bepaald aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen en waterstof- en aardgasstations te installeren. Duitsland zal zijn doelstelling op 86.000 stellen, Italië 72.000 en het VK op van plan om minimaal 70.000 EV oplaadpunten te bouwen. Deze richtlijn zal helpen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen door transport tegen 2050 met 60% te verminderen.

De nieuwe resolutie die door Europese wetgevers wordt onderschreven, dwingt alle lidstaten om openbare netwerken van opladers voor elektrische voertuigen en benzinestations voor alternatieve brandstoffen te bouwen. De doelstellingen van de richtlijn omvatten overheidsbelastingen en stimulansen voor overheidsopdrachten.

Naast EV-laadstations, vereist de resolutie landen met waterstofbrandstofnetwerken om extra stations te installeren, zodat de maximale afstand tussen twee stations 300 km is. Landen zonder waterstoftankpunten zullen tegen het einde van 2030 een bepaald aantal stations moeten bouwen. Voor vrachtwagens en andere zware bedrijfsvoertuigen zullen pijpleidingen moeten worden geleverd met maximale tussenpozen van 400 km. CNG-tankpunten moeten met maximale tussenpozen van 100 km worden geïnstalleerd.

Elk lidland zal nationaal gecoördineerde beleidsplannen opstellen, aldus de Transportcommissie. Een deel van de financiering van de plannen kan afkomstig zijn van EU-programma's zoals Horizon 20, het Regionaal Ontwikkelingsfonds en de Connecting Europe Facility.

+ Europees Parlement

Hoofdfoto door Flickr-gebruiker Felix Kramer