Skip to main content

Futuristische steden kenmerken mistoogst en stedelijke viskwekerijen

Iwamoto Scott Architecture uit San Francisco en het Nederlandse team van Bergen Kolpa Architecten presenteerden futuristische stadsscenario's aan een publiek bij het American Institute of Architects (AIA) in San Francisco. De vooruitstrevende concepten van de architecten gaan in op de uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals voedseltekorten en klimaatverandering. IwamotoScott's "mistbloemen" zouden de beroemde mist van San Francisco oogsten als onderdeel van een "Hydro Net" voor de regio, en van Bergen Kolpa's "Park Supermarket" zou de voedselproductie integreren in het stedelijke weefsel van een Nederlands stadspark.

IwamotoScott en van Bergen Kolpa zijn te zien in de tentoonstelling 'Architecture of Consequence' die momenteel bij AIA San Francisco wordt gehouden - een doorlopend wereldwijd project dat aantoont welke invloed ontwerpers en architecten kunnen hebben op duurzaamheid.

"Hydro Net: City of the Future" - oorspronkelijk gedekt door Inhabitat in 2008 - herbeeldt het schiereiland van San Francisco honderd jaar later. Met waterbronnen in Californië die al onder extreme druk staan, vormt de mogelijkheid van verhoogde klimaatverandering in de toekomst het toneel voor het innovatieve plan van IwamotoScott. Oorspronkelijk gemaakt voor de 'Stad van de Toekomst' van het History Channel, was 'Hydro Net' de winnaar van de hoofdprijs. Het "Hydro-Net" -project probeert de uitdagingen aan te gaan van toenemende bevolking en slinkende hulpbronnen door een nieuw infrastructuurnetwerk te creëren om energie, water en transport te distribueren en te creëren. Een uitgebreide visie, het plan omvat alles van waterstof-brandstof hover auto's en algen producerende vijvers tot verzameling en distributie mechanismen.

Het concept van IwamotoScott omvat sinuously draaiende torens die een dubbele functie vervullen: ze bieden woningen met hoge dichtheid en bieden ook ruimte voor algen-aquacultuur. Naarmate de economische en ecologische kosten van leidingen in San Francisco's water en energie toenemen, zal het aftappen van aardwarmte en grondwaterreserves een natuurlijk onderdeel worden van het "Hydro Net". De beroemde mist van San Francisco biedt een andere potentiële bron van water, met de "mistbloemen" van de architecten klaar om condensatie te verzamelen en het kostbare zoetwater in de infrastructuur van de stad te laten lopen.

Van Bergen Kolpa's "Park Supermarket" behandelt de gecombineerde problemen van landgebruik, klimaatverandering en voedselproductie in het laaggelegen Nederland. Gebruik makend van de eeuwenoude landschapstechnologie van polders (drooggelegd land met dijken), zien de architecten alles groeien van vee tot boomgaarden in metropolitische Nederlandse parken. Polders vertegenwoordigen de geschiedenis van de voedselproductie in Nederland, maar staan ​​onder toenemende druk van verstedelijking en stijgende waterstanden. De architecten stellen zich een toekomst voor waarin stadsparken worden gebruikt voor de voedselproductie van elke variëteit - met de bijzondere interesse van Van Bergen Kolpa voor de menselijke interactie met de omgeving, hebben ze ervoor gezorgd dat ze voedingsmiddelen bevatten die voldoen aan de wensen van de multinationale bevolking van de Randstad.

van Bergen Kolpa laat zien hoe verschillende landschappen en gematigde zones kunnen worden gecreëerd met behulp van grond, kanalen en kassen - waardoor de productie van tropisch fruit zoals kiwi. Bij het nastreven van duurzaamheid fuseren nieuwe en traditionele technologieën om innovatieve systemen te creëren, zoals warmtewerende muren voor de productie van fruit. De 'Park Supermarket' zou niet alleen het traditionele parklandschap herscheppen en tegelijkertijd de lokale voedselproductie verbeteren, maar zou ook een geweldige leerkans bieden.

De expositie 'Architecture of Consequence', inclusief deze en nog veel meer, is tot 21 oktober te zien in de AIA SF.

+ IwamotoScott