Skip to main content

G7-leiders komen overeen om te stoppen met het subsidiƫren van fossiele brandstoffen in 2025

De G7 hamerde nog een spijker in de kist van de fossiele brandstofindustrie. Aangezien veel landen streven naar schone energietechnologie en vooruitgang boeken op het gebied van hernieuwbare energie, schreven de leiders van de G7 in een gezamenlijke verklaring van hun vastbeslotenheid om "ons werk aan de overgang naar een energiesysteem dat een decarbonisatie van de wereldeconomie mogelijk maakt, te versnellen." Daartoe overeengekomen om de subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025 stop te zetten.

Op een Japan-top bespraken de wereldleiders uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kwesties als wereldwijde economische groei, vluchtelingen, klimaat en energie. Ze zeiden dat ze actie zouden ondernemen om de Overeenkomst van Parijs zo snel mogelijk geratificeerd of aanvaard te krijgen. Volgens hen is het van vitaal belang om schone energie na te streven om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Gerelateerd: G7-leiders beloven om fossiele brandstoffen deze eeuw af te bouwen

In hun verklaring zeiden de leiders van de G7: "Gezien het feit dat energieproductie en -gebruik verantwoordelijk zijn voor ongeveer twee derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, erkennen we de cruciale rol die de energiesector moet spelen in de strijd tegen klimaatverandering."

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zouden de subsidies voor fossiele brandstoffen in haar lidstaten elk jaar $ 160 tot $ 200 miljard kunnen bedragen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) berekende echter subsidies, inclusief de kosten van de gevolgen van schadelijke klimaatverandering, en schatte dat factoring in klimaatverandering en vervuiling elk jaar tot een geschatte subsidie ā€‹ā€‹van $ 5.3 biljoen zou kunnen escaleren. Volgens de Guardian is dat elke minuut $ 10 miljoen.

Subsidies zijn over het algemeen afgenomen, maar niet in elk G7-land Het VK heeft onlangs belastingvoordelen aangeboden voor sommige olieproducenten, Canada heeft enkele subsidies voor aardgas voortgezet en Japan heeft enkele nieuwe kolencentrales gefinancierd, meldt de Guardian. Onderzoeksmedewerker van het Overseas Development Institute, Shelagh Whitley, leek voorzichtig optimistisch over de verklaring, ook al vertelde ze de krant dat leiders van de G7 zich zouden hebben verplicht tot een deadline van 2020 als ze echt serieus zouden zijn over de Overeenkomst van Parijs. Ze zei: "We zien al [sommige in] de G7 de verkeerde kant opgaan sinds Parijs. Alleen omdat ze dit zeggen [over subsidies voor fossiele brandstoffen], is het niet een een voldongen feit.ā€