Skip to main content

Nieuwe studie onthult luchtvervuiling Verhoogt het vermogen van cyclonen

Een nieuw rapport, gepubliceerd in Nature Communications, onthult dat de steeds toenemende luchtvervuiling door China en andere Aziatische industrielanden in staat is om de kracht van de winter cyclonen in de noordwestelijke Stille Oceaan te vergroten. De studie toont aan dat stijgende niveaus van vervuiling uit China, Korea en Japan zorgen voor sterkere winden en meer regen, wat resulteert in meer verwoestende cyclonen bij verhoogde frequenties tijdens de wintermaanden.

"De stoffige neerslag beïnvloedt hoe vocht zich ontwikkelt in wolken en hoe warmte wordt verdeeld in stormsystemen", zei Yuan Wang van het Jet Propulsion Laboratory van het California Institute of Technology. "De ingrijpende verandering van de stormintensiteit in de Stille Oceaan zou naar schatting in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw van start gaan."

"(Dit was) toen industriële installaties, krachtcentrales en auto's enorme hoeveelheden luchtverontreinigende stoffen produceerden, samen met de bloeiende economie, in veel Aziatische landen zoals China."

Het onderzoek, gevonden in het laatste nummer van Nature Communications, is het nieuwste bewijs dat de deeltjes veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen de klimaatverandering kunnen intensiveren. In het geval van Aziatische cyclonen kunnen de wolken (beïnvloed door verontreinigende stoffen) wel vier keer meer druppels bevatten, wat leidt tot een toename van de regenval met ongeveer 7%.

Een ander neveneffect is het creëren van helderdere cirrus- of "aambeeldwolken op grote hoogte", die op hun beurt het zeeoppervlak kunnen verwarmen en warmte kunnen leveren aan cyclonen.

Momenteel wordt momenteel onderzoek gedaan naar het effect van aërosolen op wolken. Momenteel heeft het onderzoek van Seoul National University in Zuid-Korea zeer variabele bevindingen opgeleverd en is het een van de grootste onzekerheidsdomeinen in de klimaatwetenschap.