Skip to main content

Wetenschappers vinden dat geo-engineering om klimaatverandering aan te pakken meer kwaad dan goed doet

Naarmate de tumultueuze eenentwintigste eeuw vordert, wordt het steeds duidelijker dat het eenvoudigweg terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen niet voldoende zal zijn om catastrofale klimaatverandering overal ter wereld te voorkomen. Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen volledig zou worden stopgezet, zullen de tot nu toe gegenereerde impulsemissies te groot zijn om te stoppen. Geavanceerde technologieën, zoals geo-engineering, zijn voorgesteld als een redder van de zich ontvouwende crisis. Recent onderzoek van de klimaatwetenschappers van het MIT laat echter zien dat geo-engineering wellicht negatieve onbedoelde gevolgen heeft voor ons mondiale ecosysteem.

Geoengineering is een voorgestelde technologie die dimethylsulfide in de atmosfeer zou afgeven, wat sulfaat-aerosolen zou creëren die zonlicht reflecteren en de bewolking vergroten. Dit zou resulteren in een wereldwijd koeleffect om door broeikasgassen veroorzaakte opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze methode is geïnspireerd op bepaalde fytoplankton, die van nature koolstofdioxide opnemen en dimethylsulfide produceren. Oceaanbemesting via massale verspreiding van voedingsstoffen om de groei van fytoplankton te stimuleren, kan een effectieve methode zijn om geo-engineering te induceren.

De ontwikkeling van geo-engineeringtechnologie heeft de aandacht getrokken van Bill Gates en de CIA, die naar verluidt geïnteresseerd was in het gebruik van geo-engineeringtechnologie om het weer te bewapenen. Deze aandacht van hoge plaatsen zou moeten leiden tot meer publieke belangstelling en verantwoording van het project. "Discussies over geo-engineering zijn de laatste tijd terrein aan het winnen, dus het is belangrijk om onbedoelde gevolgen te begrijpen," zegt Chien Wang, een co-auteur van de studie en een senior onderzoeker aan het MIT. "Ons werk is de eerste diepgaande analyse van oceaanbemesting die het potentiële gevaar van een nadelig effect op de regen heeft aangetoond."

Gerelateerd: Zou deze steen de sleutel kunnen zijn tot het bestrijden van klimaatverandering?

Wat concludeerden de onderzoekers over de levensvatbaarheid van geo-engineering? "Over het algemeen suggereren onze resultaten dat het afkoelende effect geassocieerd met verbeterde DMS-emissies de opwarming van de aarde zou compenseren, vooral in het Noordpoolgebied," zegt Benjamin Grandey, co-auteur van het MIT-onderzoek. Grandey merkt echter op dat "de neerslag wereldwijd zou afnemen en dat sommige delen van de wereld slechter af zouden zijn. Europa, de Hoorn van Afrika en Pakistan kunnen minder regenval krijgen dan in het verleden. "De onderzoekers waarschuwen dat deze daling van regenval desastreuze gevolgen kan hebben voor het ecologische en menselijke welzijn. Het team hoopt dat hun werk anderen zal inspireren om dieper in te gaan op de impact van geo-engineering. Zeker, het drastisch veranderen van de atmosfeer om te corrigeren voor een eerdere gewelddadige wijziging moet goed worden bestudeerd en begrepen voordat het wordt behandeld als een levensvatbare, wereldwijde oplossing.