Skip to main content

Geoengineering-experiment in het VK geannuleerd over patentgeschillen

Een controversieel geo-engineering-experiment dat het afkoelende effect van een vulkaanuitbarsting zou hebben gesimuleerd, werd deze week geannuleerd boven een octrooigeschil. Een team van wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk had vorig jaar hun plannen aangekondigd om een ​​gigantische ballon 12 mijl boven de aarde te sturen om een ​​vulkanische wolk na te bootsen en te bestuderen of het de aarde had kunnen afkoelen. Maar argumenten over een octrooiaanvraag, ingediend voordat dit voorgestelde project zelfs was begonnen, deden vragen rijzen over een mogelijk belangenconflict.

De Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering (SPICE), een consortium van verschillende Britse universiteiten en een Brits lucht- en ruimtevaartbedrijf, had een plan overwogen om de lijst van ambitieuze of gekke ideeën om het broeikaseffect te vertragen met geo-engineering te verbeteren. Het plan van SPICE zou een ballon hebben gehangen ter grootte van een voetbalstadion 12 mijl boven het aardoppervlak. De ballon, vastgebonden aan de grond door een lange slang, zou dan een combinatie van chemicaliën en water in de atmosfeer hebben gebarsten. Op hun beurt zijn de wetenschappers van plan om de resulterende gegevens uit de kunstmatige wolk te bestuderen en te peilen of meer opgeschaalde inspanningen de planeet zullen koelen terwijl ze zonlicht weerkaatsen.

Twee wetenschappers die bij het project betrokken waren, hadden echter patentaanvragen ingediend voor een aantal van de projecttechnologieën vóór hun betrokkenheid bij SPICE. Ondertussen uiten critici van de regeling en andere geo-engineeringprojecten hun bezorgdheid dat het VK geen overheidsvoorschriften of richtlijnen voor dergelijke guargantuale experimenten mist. Milieuorganisaties, waaronder Friends of the Earth en de ETC Group, hadden ook kritiek geuit op het plan. Klachten tegen geo-engineering experimenten omvatten de vrees dat eventuele voordelen kunnen worden tenietgedaan door veranderde neerslagpatronen en bedreigingen voor de wereldwijde voedselvoorziening. Voor nu zegt SPICE dat het het onderzoek zal voortzetten, maar het zal worden beperkt tot laboratoriumwerk.

Foto's courtesy Wikimedia (Justin Hamel, HughHunt)