Skip to main content

Duitse regering stemt om nieuwe verbrandingsmotorauto's tegen 2030 te verbieden

De Duitse federale raad (Bundesrat) stemde om een ā€‹ā€‹verbod goed te keuren op voertuigen met een nieuwe verbrandingsmotor die begon in 2030. Deze beweging sterkt de mening die eerder deze zomer werd geschetst om de uitstoot in particuliere personenauto's te verminderen. De Federale Raad, die de federale staten van het land vertegenwoordigt, keurde de maatregel goed om emissies te verminderen overeenkomstig de doelstellingen die in de het klimaatovereenkomst van Parijs worden uiteengezet, die Duitsland enkel weken geleden bekrachtigde. De Raad heeft de Europese Commissie ook gevraagd te overwegen een dergelijk verbod in de hele Europese Unie toe te passen; gezien de lange geschiedenis van de invloed van het Duitse beleid, zou het kunnen gebeuren.

Terwijl de Duitse wetgevers geen voorstel overwegen dat verbrandingsmotoren van de weg zou nemen, zou de rekening vanaf 2030 alle inschrijvingen van nieuwe voertuigen regeren. Dit zal autokopers effectief dwingen om een ā€‹ā€‹elektrisch of waterstof brandstofcelvoertuig te kiezen om legaal te kunnen rijden. Talloze aanvullende voorstellen worden overwogen om de inspanningen te ondersteunen, en de Federale Raad heeft de Europese Commissie gevraagd haar belastingbeleid en hun rol bij het "stimuleren van emissievrije mobiliteit" te herzien.

Gerelateerd: Alle nieuwe auto's in Duitsland moeten na 2030 emissievrij zijn

Dat kan leiden tot extra belastingvoordelen voor kopers van groene auto's of tot het stopzetten van belastingverminderingen voor dieselauto's. Nieuwe registraties van dieselvoertuigen zijn al in augustus in de EU gedaald, volgens een Forbes-rapport, waarvan sommigen als een vroege aanwijzing nemen dat het streven naar emissievrije voertuigen meer publieke steun heeft dan is gerealiseerd.

Om aan de voorwaarden van de overeenkomst van Parijs te voldoen, moet Duitsland de uitstoot van koolstofdioxide over het hele land met 95 procent verminderen tegen 2050. Het richten op de transportsector zal een enorme deuk in dat cijfer betekenen, maar het is duidelijk dat er nog veel meer werk op andere gebieden nodig zal zijn ( hallo, energiesector) om de klus op tijd klaar te krijgen.