Skip to main content

Duitsland verwacht in 2017 900 MW aan nieuwe offshore windcapaciteit toe te voegen

De offshore windmolens in Duitsland nemen toe. De Bondsrepubliek heeft in de eerste zes maanden van 2017 al 626 megawatt (MW) aan nieuwe offshore-windenergie online gebracht en brancheorganisaties hebben in een recente gezamenlijke verklaring verklaard dat zij tegen het einde van het jaar naar verwachting 900 MW zullen installeren het jaar. Als Duitsland in 2017 het 900 MW-cijfer haalt, zou dit de 818 MW overschrijden die in 2016 is toegevoegd.

Met het huidige tempo van expansie zou Duitsland op schema kunnen zijn om de overheidsdoelen van 6.500 MW voor 2020 voorbij te schieten, aldus de branchegroepen. Het geïnstalleerde offshore windvermogen van het land bevindt zich al op 4.729 MW van 1.055 turbines.

Gerelateerd: Duitsland, Denemarken en België om offshorewind in het volgende decennium 5-voudig te stimuleren

De industriegroepen zeiden dat de offshore windindustrie weggaat van het tijdperk van dure subsidies naar commercieel levensvatbaarder worden en de kosten voor consumenten omlaag brengt.

"Deze paradigmaverschuiving biedt de volgende overheid kansen om uitbreidingsdoelen op te heffen tot minstens 20 gigawatt (20.000 MW) tot 2030 en minstens 30 GW tot 2035, gebruikmakend van het economische en industriële politieke potentieel van offshore wind", aldus de branchegroepen.

De offshore windparken in Duitsland hebben in de eerste zes maanden van 2016 8,48 terrawatturen (TWh) elektriciteit aan het net geleverd. Dit leverde meer elektriciteit op dan in 2015 (8,29TWh).

Afbeeldingen via Wikimedia 1, 2, 3