Skip to main content

Regeringen geven $ 500 miljard aan klimaatverandering waardoor fossiele brandstoffen worden veroorzaakt

Overheden over de hele wereld dragen bij aan een catastrofale klimaatverandering en blokkeren alternatieven voor hernieuwbare energie door de fossiele brandstofindustrie te subsidiëren. Een nieuw rapport van de Britse denktank het Overseas Development Institute vindt dat producenten van olie, gas en steenkool in 2011 $ 500 miljard aan overheidssubsidies ontvingen, met de top 11 "emittenten van rijke landen" - de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland , Rusland, Frankrijk, Spanje, Italië, Australië, Japan en Polen - 74 miljard dollar uitgeven aan subsidies.


Afbeelding © Teken de lijn op Tar Sands

"Fossiele brandstofsubsidies ondermijnen internationale inspanningen om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden en vormen een aantasting van de nationale begrotingen," stelt het rapport. De subsidies variëren per land. In 2011 droeg Duitsland bijvoorbeeld 1,9 miljard euro financiële steun uit aan de sector steenkool, terwijl de VS een belastingvrijstelling van 1 miljard dollar verleenden aan landbouwers en 500 miljoen dollar uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van fossiele brandstoffen. Het Verenigd Koninkrijk gaf? 280 miljoen belastingkredieten aan de olie- en gassector. Het rapport concludeert dat deze subsidies voor fossiele brandstoffen opwegen tegen de steun aan ontwikkelingslanden voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met een ratio van zeven op één. Het rapport stelt ook dat "het elimineren van subsidies voor fossiele brandstoffen uit het rijke land een koolstofarme overgang mogelijk zou maken terwijl nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op energiegebied worden ontsloten".

Uit een recent UNICEF-rapport blijkt dat kinderen in de armste landen het zwaarst zullen worden getroffen door een opwarmende wereld. De verwoesting in de Filippijnen van Super Typhoon Haiyan is een voorproefje van wat komen gaat. Het rapport over fossiele brandstofsubsidies en de klimaatramp op de Filippijnen komen als wereldleiders deze week samenkomen in Warschau, Polen voor de U.N. Klimaattop COP-19.

In het rapport wordt aanbevolen om alle subsidies voor fossiele brandstoffen af ​​te schaffen, waarbij staat dat een "geleidelijke eliminatie van de subsidie ​​essentieel zal zijn om de nodige investeringen mogelijk te maken voor de overgang naar koolstofarme economieën."

+ Overseas Development Institute Report

Leid beeld via Roger Keagle