Skip to main content

Fantastische Infographic-shows waar de broeikasgassen van de wereld vandaan komen

Het is moeilijk om bij te houden van alle broeikasgassen die zich gestaag in de atmosfeer verzamelen - van auto-emissies en kolencentrales tot methaanemissies van vee en stortplaatsen. Gelukkig heeft Ecofys een eenvoudig te begrijpen infographic gemaakt die de bron en sector van 's werelds grootste broeikasgasemittenten afbreekt.

Foto via Shutterstock

Ecofys 'infographic laat zien dat veel bronnen van uitstoot van broeikasgassen kunnen worden gereduceerd als de regeringen van de wereld besluiten om energiebesparing en hernieuwbare energie serieus te nemen. Een van de grootste boosdoeners is het gebruik van steenkool wereldwijd, dat nog steeds sterk is in de VS, China en verschillende ontwikkelingslanden, die het gebruiken voor de productie van staal. Als de financiering van hernieuwbare energie toeneemt, zullen schone alternatieven zoals wind- en zonne-energie helpen om deze voetafdruk te verminderen. Wetenschappers en uitvinders over de hele wereld werken ook aan het verzachten van de andere belangrijke bronnen, waaronder ontbossing, emissie van gebouwen, methaanafval en transport op fossiele brandstof.

Klik hier voor een grotere versie van de infographic.