Skip to main content

Ierland kan drie keer zijn hernieuwbare energiebehoefte genereren

Volgens een nieuw boek heeft Ierland het potentieel om te produceren drie keer de energiebehoeften van het land met behulp van hernieuwbare bronnen. Het boek, Groen en goud - Ierland een wereldleider in schone energie? John Travers, CEO van Alternative Energy Resources, stelt dat binnen de komende 10 jaar 20 procent van de totale Ierse energiebehoefte kan worden voldaan door schone energie, terwijl in 2050 een indrukwekkende 80 procent kan worden gehaald. Niet alleen dat, maar 20 procent van het Ierse BBP kan ook worden afgeleid van de export van schone energie.

In zijn boek zegt Travers: "Schone energie kan Ierland helpen om zijn huidige economische en energie-uitdagingen het hoofd te bieden. Bij het bereiken van energieonafhankelijkheid kan Ierland een uitstekende wereldleider en een wereldwijd baken worden voor het gebruik van schone energie.

Ierland is begiftigd met winden die tot de sterkste ter wereld behoren en de golven die tegen onze westkust inslaan, zijn enkele van de krachtigste ter wereld. Het gebruik van deze en andere schone energiebronnen zoals zonne- en biomassa biedt Ierland een gouden kans om de energie-uitdaging waarmee het wordt geconfronteerd te overwinnen.

Hij voegt toe: "Er is het potentieel om bijna 100.000 banen te creëren door gebruik te maken van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie activiteiten toe te passen.

Een paar maanden geleden werd door P? Yry Energy Consultants gemeld dat als Ierland serieus wil zijn de koolstofemissies tegen 2020 met 20 procent te verminderen en aan de toekomstige energiebehoeften van het land te voldoen, het een nucleaire optie serieus moet overwegen. Terwijl het land andere hernieuwbare opties zoals windenergie nastreeft, zei het rapport dat de overheid kernmacht helemaal niet mag uitsluiten.

De aanpak van veel landen van de carbonisatie omvat een groeiend nucleair element. Hoewel kerncentrales momenteel geen legale optie zijn in Ierland, zijn wij van mening dat gepaste overweging van hen als optie de moeite waard is,"Zei het P? Yry Energy-rapport.

Ondanks zijn lage kosten en hoge energieproductie is kernenergie de vloek van veel milieugroepen. Hoewel het geen schadelijke broeikasgassen zoals CO2 produceert, produceert het wel schadelijke bijproducten die duizenden jaren gevaarlijk kunnen blijven.

Hoe dan ook, het laat zien dat Ierland potentieel niet genoeg macht kan genereren, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het VK en Europa.