Skip to main content

UK's Chief Scientist vergelijkt Fracking met Thalidomide en asbest

De hoofdwetenschappelijke adviseur van het Verenigd Koninkrijk, Mark Walport, stelt in zijn vlaggenschip jaarverslag dat er in de geschiedenis veel voorbeelden zijn waarin de haastige toepassing van nieuwe technologie rampzalige gevolgen heeft gehad voor de gezondheid en het milieu - en hij stelt voor dat fracking daar een van kan zijn. Walport zegt in duidelijke bewoordingen: "Fracking draagt ā€‹ā€‹potentiële risico's op een lijn met die van thalidomide, tabak en asbest."

De Britse premier David Cameron steunt fracking en zei onlangs dat het Verenigd Koninkrijk 'alles op alles zet voor leisteen'. Toch lijkt zijn hoofdadviseur op zijn minst voorzichtiger te zijn. Het rapport van Walport vergelijkt fracking met een aantal problematische materialen: "De geschiedenis presenteert veel voorbeelden van innovatietrajecten die later problematisch bleken te zijn - bijvoorbeeld met asbest, benzeen, thalidomide, dioxines, lood in benzine, tabak, veel pesticiden, kwik, chloor en hormoonontregelende verbindingen ... "

Gerelateerd: The Birthplace of Fracking Just Banned Fracking

Het standpunt van Walport wordt gedeeld door vele milieuactivisten die niet vinden dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de langetermijnrisico's van fracking. Anti-Fracking-demonstranten stellen dat fracking de watervoorziening kan besmetten, het vrachtverkeer van vrachtwagens naar het platteland kan brengen, de uitgaven van hernieuwbare energie kan beperken en het broeikaseffect kan versnellen. Co-auteur van het rapport Professor Andrew Stirling, van de Universiteit van Sussex, suggereert ook dat het VK en de wereld de klimaatverandering met groene technologie kunnen aanpakken, maar dat gevestigde belangen de vooruitgang daartoe vertragen. Hij ziet de "duidelijke haalbaarheid van strategieën volledig gebouwd rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie."

Een woordvoerder van de Royal Academy of Engineering, die in 2012 een rapport opstelde over de veiligheid van schaliegaswinning, concludeerde echter dat de risico's erg laag waren, mits correct gereguleerd. "Onze conclusie was dat, indien uitgevoerd volgens de hoogste normen van beste praktijken, de risico's zeer laag zijn voor milieuvervuiling. De meest ernstige risico's zijn de boor- en boorwerkzaamheden en oppervlaktebewerkingen in plaats van de breuk zelf. "Het Shale Veiligheidsrapport zegt verder:" Je kunt het risico niet uitsluiten dat er iets mis gaat, maar je kunt heel goed volgen en zijn heel open en transparant over wat er aan de hand is. "

Welke mening je ook aanneemt, de controverse rondom fracking lijkt niet te verdwijnen voor ministers in het Verenigd Koninkrijk Louise Hutchins, Greenpeace UK's energiecampagnevoerder, merkte op dat de publicatie van het rapport "een moment van naaktheid is voor het kabaal van de regering om te fracken. ā€

Foto's via EPA en Shutterstock