VN waarschuwt voor schadelijke bronstoestand als poolijs smelt op recordsnelheid

Foto via Shutterstock

Deze week bracht het Milieuprogramma van de Verenigde Naties een nieuw rapport uit dat waarschuwde dat een haast voor arctische bronnen een al kwetsbaar ecosysteem zou bedreigen. Naarmate het poolijs sneller smelt dan ooit tevoren, zijn velen bezorgd over de zich ontvouwende ecologische catastrofe, maar anderen zien dollartekens. Smeltend ijs maakt het voor mensen gemakkelijker om mineralen en fossiele brandstoffen uit het noordpoolgebied te winnen - wat ironisch genoeg juist de activiteit is die het ijs doet smelten.

Foto via Shutterstock

In september bereikte het Arctische zee-ijs de laagste niveaus ooit geregistreerd en wetenschappers hebben gewaarschuwd dat, als de trend zich voortzet, het Noordpoolijs in de komende 20 jaar bijna zou verdwijnen. De opwarming van de aarde, het resultaat van door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot, is de schuld voor het snelle verlies van poolijs, maar die kennis heeft de geïndustrialiseerde landen er niet van weerhouden de hulpbronnen van de aarde te blijven plunderen.

Voor sommige industrieën zal smeltend ijs nieuwe kansen creëren. Het verlies van ijs opent nieuwe scheepvaartroutes die voorheen onaantastbaar waren; en op dezelfde manier zal het land dat ooit bedekt was met ijs toegankelijk maken voor olie-, gas- en mijnbouw. En wetenschappers verwachten ook dat de visserij hun activiteiten naar het Noordpoolgebied overneemt op zoek naar vis die naar het noorden is gemigreerd.

Maar de drang om de bronnen in het Noordpoolgebied te exploiteren, zou voor grote milieukosten kunnen zorgen. "Zoals het UNEP Year Book 2013 aangeeft, heeft de haast om deze enorme onaangesproken reserves te exploiteren consequenties die zorgvuldig moeten worden doordacht door landen overal, gezien de wereldwijde effecten en de problemen die spelen," Achim Steiner, VN-ondersecretaris-generaal, vertelde The Guardian. Het Milieuprogramma van de VN beveelt aan geen stap te nemen in de richting van het extraheren van middelen uit het Noordpoolgebied totdat een grondige milieueffectbeoordeling kan worden uitgevoerd.

Loading...