Bescherming van Storm Swept Coastlines met Oyster Shell Seawalls

Foto door Sean Powers, Universiteit van Zuid-Alabama

Kusterosie is een van de meest angstaanjagende problemen waarmee een kuststad of -provincie te maken kan krijgen. Het verlies van kustlijnen en kustgebieden als gevolg van stormactiviteiten kan een verwoestende gebeurtenis zijn, met een schadevergoeding van miljoenen dollars. Er zijn een aantal methodes die worden gebruikt om dergelijke erosie te proberen te bevatten, maar een nieuwe techniek is erop gericht om een ​​bloeiend onderwater ecosysteem in gang te zetten. Zeewetenschappers in Alabama gebruiken tonnen oesterschelpen om een ​​barrièrerif te maken dat als leefgebied voor het zeeleven zal dienen, het water filtert en de kust beschermt.

Foto door Rob en Stephanie Levy

Kustlijnen worden gewoonlijk vastgehouden door schotten, bermen of lelijke betonnen zeeweringen. Deze nieuwe aanpak biedt een innovatieve oplossing voor een oud probleem. De levende kustlijn die op Dauphin Island in Alabama wordt geïnstalleerd, is het resultaat van een samenwerking tussen het Alabama Department of Conservation and Natural Resources en het Dauphin Island Sea Lab. In essentie zal het project een kustkeringrif creëren met de hoop dat het waterleven het sterk zal houden tegen orkanen en andere zware stormen.

Zodra de oesterschelpen zijn gedeponeerd, wordt verwacht dat ze binnenkort onderwater-ecosystemen zullen worden die wemelen van het leven. Een haalbare techniek voor kusten waar het water niet te diep is, de nieuwe zeewering zal een oude conventionele barrière vervangen, waardoor de omgeving wordt hersteld die het heeft vernietigd. Het project zal naar verwachting 1,5 miljoen dollar kosten, wat misschien duur klinkt totdat men bedenkt dat het een barrière van 3,6 miljoen dollar zal vervangen die onlangs werd gesloopt toen bleek dat deze ontoereikend was.

+ Alabama Department of Conservation and Natural Resources

+ Dauphin Island Sea Lab

Loading...