Officiële regels voor de Color It Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes


OFFICIËLE REGELS

GEEN AANKOOP NOODZAKELIJK OM TE GAAN OF WINNEN. EEN AANKOOP OF BETALING VAN ENIGE SOORT ZAL NIET UW KANSEN VAN WINNEN VERHOGEN.

1. De Color It Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes: Hoe naar binnen te gaan: Beginnend 13 maart 2012, om 12:01 uur (ET) tot 16 maart 2012 (ET), om 23:59 uur. (ET) kom dagelijks binnen op housebeautiful.com door het groene prijslogo, "The Color It Green" te vinden en de hyperlink van de webpagina te e-mailen waar het logo verschijnt op [email protected] Elke sweepstake is een aparte tekening en moet apart worden ingevoerd. Winnaarselectie: Elf (11) winnaars worden geselecteerd gedurende vier (4) dagen, één (1) per leerstoel in de weggeefactie. Winnaars voor elke sweepstakes worden geselecteerd in een willekeurige tekening uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen op of rond 16 maart 2012. Elke dag begint om 12:01 uur (ET) en eindigt om 23:59 uur. (ET). Tekening wordt uitgevoerd door Housebeautiful.com, wiens beslissingen definitief zijn. Kans om te winnen hangt af van het totale aantal in aanmerking komende inzendingen. Winnaarmelding: Winnaars worden op of rond 26 maart 2012 via de telefoon, e-mail of post per e-mail op de hoogte gebracht van de winnaars. Winnaars 'lijst: Stuur voor namen van winnaars een afzonderlijke, aan jezelf geadresseerde, gestempelde envelop naar Color It Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes, Housebeautiful.com, 300 W. 57th Street, New York, NY 10019 op 26 april 2012. Onvolledige deelnameformulieren of invoerformulieren waarmee is geknoeid, worden gediskwalificeerd.

Prijzen & Geschatte verkoopwaarde voor elke Sweepstakes:

13 maart 2012 Color It Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes. Vanaf 13 maart 2012, om 12:01 uur (ET) tot en met 13 maart 2012 om 23:59 uur. (ET). Drie (3) winnaars ontvangen elk een (1) designerstoel van deelnemende sweepstake-partners. De winnaars worden willekeurig gekozen om een ​​(1) van de volgende te ontvangen, ter beoordeling van de sponsor: One (1) Sandy Chair van American Leather (ARV: $ 2,999.00), een (1) Polo Desk Chair van The Container Store (ARV: $ 199.00) of één (1) Emmet Lounge Chair van Room & Board (ARV $ 399.00). Totale geschatte verkoopwaarde van alle prijzen: $ 3.597,00

14 maart 2012 Color it Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes. Vanaf 14 maart 2012, om 12:01 uur (ET) tot en met 14 maart 2012 om 23:59 uur. (E.T.) Drie (3) winnaars ontvangen elk een (1) designerstoel van deelnemende sweepstakes-partners. De winnaars worden willekeurig gekozen om een ​​van de volgende punten te ontvangen, naar keuze van de sponsor: een (1) Modesto Lime Chair van Arhaus (ARV: $ 1,299.00), een (1) Ming Green Side Chair van Crate & Barrel (ARV: $ 199.00) of een (1) de Cass Accent Chair door Robin Bruce van Rowe Furniture (ARV: $ 500,00) One (1) Benjamin Moore Color Makeover inclusief vier (4) gallons Aura Paint en een (1) fan-deck met kleurenverhalen (ARV: $ 300,00) Totale geschatte verkoopwaarde van alle prijzen: $ 2.298,00.

15 maart 2012 Color IT Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes. Vanaf 14 maart 2012, om 12:01 uur (ET) tot en met 14 maart 2012 om 23:59 uur. (ET). Twee (2) winnaars ontvangen elk een (1) designerstoel van deelnemende sweepstakes-partners, ter beoordeling van de Sponsor. De winnaars worden willekeurig gekozen om een ​​(1) van de volgende te ontvangen: een (1) Eetkamerstoel met Sunbrella-stof van Century Furniture Chair (ARV: $ 2.865,00) of een (1) Era Chair ontworpen door Michael Thonet door Design Within Reach ( ARV: $ 2,865.00) Totale geschatte verkoopwaarde van alle prijzen: $ 3.040,00.

16 maart 2012 Color It Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes. Vanaf 16 maart 2012, om 12:01 uur (ET) tot 16 maart 2012 om 23:59 uur. (ET). Drie (3) winnaars ontvangen elk een (1) designerstoel van deelnemende sweepstake-partners. De winnaars worden willekeurig gekozen om een ​​van de volgende punten te ontvangen, naar keuze van de Sponsor: één (1) de Surry Arm Chair van (ARV: $ 1.515,00), één (1) Charlotte Chair van La-Z-Boy (ARV: $ 549.00) of één (1) Stoel in Carson Pear van Lee Industries (ARV: $ 1,666.00) Totale geschatte verkoopwaarde van alle prijzen: $ 3.730,00.

2. ENTRIES: Beperk een (1) inzending per huishouden per dag voor elk van de Color It Green Scavenger Hunt Daily Sweepstakes. Meerdere inzendingen voor dezelfde sweepstakes uit hetzelfde huishouden worden gediskwalificeerd. Invoer met behulp van macro-, robot-, script- of andere vormen van automatische invoer wordt gediskwalificeerd. Inzendingen worden het eigendom van de sponsor en worden niet geretourneerd. Bewijs van inzending vormt geen bewijs van ontvangst. Als er een geschil is over de identiteit van een online deelnemer, wordt de prijs toegekend aan de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres. De "geautoriseerde accounthouder" wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon aan wie het e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) Die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het verzonden e-mailadres.

3. SUBSIDIABILITEIT: Open voor legale inwoners van de 50 Verenigde Staten en het District of Columbia die op het moment van binnenkomst de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in hun staat, gebied of provincie. Ongeldig in Puerto Rico en waar wettelijk verboden. Medewerkers van Sponsor, zijn ouders, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, deelnemende reclame- en promotiebureaus, de onafhankelijke juryorganisatie en prijsleveranciers (en leden van hun naaste familie en / of degenen die in hetzelfde huishouden wonen van elke dergelijke werknemer) zijn niet in aanmerking komende.

4. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING: Online deelnemers moeten een geldig e-mailadres hebben en het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de sponsor op de hoogte te brengen van elke wijziging in het e-mailadres.Onkosten die niet specifiek zijn opgenomen in de prijsbeschrijving en alle belastingen zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar. Elke prijs wordt toegekend "as is" zonder garantie of garantie, expliciet of impliciet, buiten de beperkte garantie van de fabrikant. Geen overdracht, toewijzing of vervanging van een prijs toegestaan, behalve de Sponsor behoudt zich het recht voor een prijs te vervangen door een item van gelijke of hogere waarde in het geval dat een geadverteerde prijs niet beschikbaar is. Alle federale, provinciale en lokale wet- en regelgeving zijn van toepassing. Deelnemers gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Officiële regels en door de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn voor alle zaken die betrekking hebben op deze Promotie. Winnaars (en ouder of wettelijke voogd als de winnaar minderjarig is) kunnen worden verplicht om een ​​verklaring van geschiktheid te ondertekenen en terug te sturen, een aansprakelijkheidsverklaring en, indien wettelijk toegestaan, een publiciteitsverklaring binnen zeven (7) dagen na de datum van de eerste poging kennisgeving. Het niet naleven van deze deadline kan resulteren in het verbeuren van de prijs en het kiezen van een andere winnaar. Het retourneren van een prijs / prijsmelding als onbestelbaar kan leiden tot diskwalificatie en selectie van een andere winnaar. Winnaar stemt er hierbij mee in dat hij / zij alle documenten zal ondertekenen die nodig zijn om het auteursrecht van de inzending aan de sponsor over te dragen binnen de 7 dagen volgend op de datum van de eerste poging tot kennisgeving. De aanvaarding van de prijs houdt de toestemming in voor de Sponsor en zijn instanties om de naam en / of gelijkenis van de winnaar, biografisch materiaal en / of toegang (inclusief een gewijzigde vorm van de inzending) te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden zonder aanvullende compensatie, tenzij wettelijk verboden. Door de prijs te accepteren, stemt de winnaar ermee in om de Sponsor, zijn reclame- en promotiebureaus en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden, functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te houden voor eventuele verwondingen of schade veroorzaakt of geclaimd veroorzaakt door deelname aan de Promotie of aanvaarding of gebruik van de prijs. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor enige druk, typografische, mechanische of andere fout bij het afdrukken van de aanbieding, het beheer van de Promotie of bij de bekendmaking van de prijs.

5. INTERNET: De Sponsor is niet verantwoordelijk voor elektronische transmissiefouten die resulteren in weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in bewerkingen of verzending, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen van toegangsmaterialen, of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer , hardware- of softwarestoringen of -beperkingen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige transmissies van of het niet ontvangen van toegangsinformatie door Sponsor of presentator vanwege technische problemen of verkeerscongestie op het internet of op een website of een combinatie daarvan. Als het Internet-gedeelte van het programma om welke reden dan ook niet in staat is om te functioneren zoals gepland, inclusief infectie door computervirus, bugs, knoeien, ongeoorloofd ingrijpen, fraude, technische storingen of andere oorzaken die de administratie, veiligheid en eerlijkheid aantasten of beïnvloeden , integriteit of correct verloop van deze Promotie, de Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Promotie te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten. De Sponsor behoudt zich het recht voor om winnaars te selecteren uit in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vanaf de beëindigingsdatum. De sponsor behoudt zich verder het recht voor om een ​​persoon te diskwalificeren die het toegangsproces saboteert. De sponsor kan een deelnemer verbieden deel te nemen aan een actie als hij vaststelt dat de deelnemer de legitieme werking van de actie probeert te ondermijnen door vals spelen, hacken, misleiding of andere oneerlijke spelpraktijken of van plan is andere deelnemers te mishandelen, te bedreigen of lastig te vallen. Let op: elke poging van een deelnemer om opzettelijk enige website te beschadigen of de legitieme werking van de actie te ondermijnen, is een overtreding van de strafrechtelijke en burgerlijke wetten en als een dergelijke poging wordt gedaan, behoudt de sponsor zich het recht voor om een ​​schadevergoeding van een dergelijke deelnemer te verkrijgen omvang van de wet.

6. GESCHILLEN / RECHTSKEUZE: Tenzij het verboden is, stemt elke deelnemer ermee in dat: (1) alle geschillen, claims en acties die voortkomen uit of verband houden met deze Promotie of een prijs toegekend individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van class action, en uitsluitend door staats- of federale rechtbanken gelegen in New York, NY; (2) alle claims, vonnissen en beloningen zijn beperkt tot werkelijk gemaakte contante kosten, maar in geen geval advocatenhonoraria; (3) geen punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst kan worden toegekend (gezamenlijk "Speciale Schade"); en (4) deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten op het claimen van Speciale Schade en alle rechten om dergelijke schade te vermenigvuldigen of te vergroten. De New Yorkse staatswet, zonder verwijzing naar New Yorks rechtskeuzevoorschriften, is van toepassing op de Promotie en alle daaraan gerelateerde aspecten.

7. SPONSOR: De sponsor van deze promoties is Hearst Communications, Inc., 300 West 57th St., New York, NY 10019.

Bekijk de video: De beste koelvloeistof ter wereld en waarom (December 2019).

Loading...