Universitaire studenten van Bielefeld produceren batterijen met E.Coli-bacteriën

Afbeelding via iGEM team 2013

Een team van tien studenten van de universiteit van Bielefeld, Duitsland, heeft een nieuwe bron van elektriciteit bedacht: de infectie-veroorzakende bacterie Escherichia coli. Hun baanbrekende technologie gebruikt de bacteriën om glucose om te zetten in energie. Het team hoopt dat de bacterie-aangedreven batterijen een levensvatbare vorm van hernieuwbare energie kunnen blijken te zijn en zal hun project presenteren tijdens de internationale Genetically Engineered Machine-competitie (iGEM) van dit jaar aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, VS.

Afbeelding via iGEM team 2013

MFC's (Microbiële brandstofcellen) werken op vrijwel dezelfde manier als conventionele batterijen, maar met één verschil. Een MFC bestaat uit twee afzonderlijke eenheden, de anode en de kathodecomponenten, net zoals de batterijen die nu in het huishouden worden gebruikt, en een gedeeltelijk doorlatend membraan scheidt de twee gebieden. Maar in tegenstelling tot conventionele batterijen zijn er in het anodegebied van de biobatterij bacteriën in plaats van elektrolyten. Deze breken substraten, in dit geval glucose, af in een metabolisch proces. Dit produceert elektronen die na het starten vanaf de anode uiteindelijk worden afgeleverd in een externe lus naar de kathode. Het externe circuit is dan het circuit met de batterijgevoede applicatie, bijvoorbeeld voor verlichting of kleine motoren. Op deze manier kunnen bacteriën elektrische energie produceren.

Een van de teamleden, Thorben Meyer, legt uit hoe duurzaam deze manier van produceren van elektriciteit kan zijn: "Er is een steeds toenemende vraag naar bronnen van alternatieve energie. Het behoud van fossiele brandstoffen en de geleidelijke afbouw van kernenergie in Duitsland hebben dit proces versneld. ' Een andere overweging was de milieuvervuiling veroorzaakt door conventionele batterijen. 'Het is niet alleen grootschalige elektriciteitsproductie die het milieu vervuilt, maar ook huishoudelijke batterijen, die veel schadelijke stoffen bevatten. Zware metalen en gevaarlijke anorganische en organische elektrolyten kunnen door onjuiste omgang met batterijen in het milieu terechtkomen. "

+ iGEM Team 2013 Bielefeld
Via Phys.Org
Afbeeldingen met dank aan iGEM-team 2013

Loading...