Skip to main content

NATION'S EERSTE ZONOVERGROOTENHUIS

Een burgerlijk ingenieur uit New Jersey drijft zijn huis van energie met zonnepanelen en waterstoftanks. Zou dit soort dingen kunnen werken voor reguliere huiseigenaren?

Mike Strizki is een burgerlijk ingenieur en woont in het eerste zonne-waterstof huis van het land. Hij betaalt helemaal niets voor maandelijkse rekeningen voor nutsvoorzieningen, omdat de technologie die hij heeft weten samen te stellen - zonnepanelen, een waterstofbrandstofcel, opslagtanks en een apparaat dat een elektrolyseerder wordt genoemd - het hele jaar door stroom levert aan zijn huis, zelfs op de meest bewolkte dagen. Strizki leeft "off the grid" en zijn systeem creëert geen uitstoot van broeikasgassen. Hij heeft ook een brandstofcelauto die afloopt van de waterstof die zijn systeem creëert.

van The Christian Science Monitor ...

Het klinkt veelbelovend, zelfs utopisch: zelfgemaakte, opslabare energie die niet bijdraagt ā€‹ā€‹aan het broeikaseffect. Maar is de methode van Strizki - het omzetten van elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen in waterstof - zinvol voor een brede acceptatie? Volgens sommige deskundigen op het gebied van hernieuwbare energie is het antwoord "nee", althans niet snel. Het systeem is te duur, zeggen ze, en het proces om waterstof te creëren uit schone bronnen is zelf geregen met inefficiëntie - de cijfers kloppen gewoon niet.

Strizki's antwoord: "Niets is zo enorm duur als het vernietigen van de hele planeet."

Lees het hele artikel op De Christian Science Monitor>