Skip to main content

COP15-update: ontwikkelingslanden dreigen weg te lopen

Foto door Christian Charisius voor Reuters

Vanmorgen in Kopenhagen stopten de klimaatbesprekingen terwijl Afrikaanse landen dreigden de conferentie te verlaten. Boos dat geïndustrialiseerde landen het Kyoto-protocol leken te doden, riep het Afrikaanse blok uit dat geïndustrialiseerde landen zich kortstrekkende ontwikkelingslanden waren.

Sinds het begin van de conferentie zijn er twee stromingen ontstaan ā€‹ā€‹over het Kyoto-protocol. De eerste is om hem te onderhouden en te veranderen; de tweede om het te verlaten. Het Kyoto-protocol stelde strenge normen voor de CO2-uitstoot van geïndustrialiseerde landen, maar geen limiet voor de CO2-uitstoot van ontwikkelingslanden. De bezorgdheid van de Afrikaanse naties dat geïndustrialiseerde landen hebben geprobeerd het tractaat van het Kyoto-protocol te verlaten voordat nieuwe normen worden ingevoerd om de koolstofemissies van de geïndustrialiseerde landen, die 85% van de broeikasgassen in de wereld uitmaken, te beperken.

Tegen de middag hadden de Afrikaanse landen zich opnieuw bij de gesprekken gevoegd. In dezelfde tijd werkten de VS samen met andere geïndustrialiseerde landen (Italië, Noorwegen, Australië, Groot-Brittannië, Nederland, Zwitserland) om in de komende 5 jaar in totaal 350 miljoen dollar te geven aan ontwikkelingslanden om hernieuwbare en niet-vervuilende methoden te ontwikkelen. Het plan, het Renewables en Efficiency Deployment Initiative, biedt vier hoofdcomponenten voor ontwikkelingslanden: vermindering van het gebruik van kerosinelampen, verbetering van de etikettering van energie-efficiënte normen, een web-gebaseerde uitwisseling voor de inzet van schone energietechnologieën en financiële steun voor het Strategisch Klimaatfonds van de Wereldbank.